5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Ιωάννινα, Hotel du Lac

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Κόστος εγγραφής έως
20 Μαρτίου 2018
Κόστος εγγραφής από
21 Μαρτίου 2018
Ειδικευμένοι Ιατροί €100,00 €135,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί €100,00 €110,00
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Διαδικασία Εγγραφής
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.