5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ: Ιωάννινα, Hotel du Lac

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ