7η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας - Πνευμονολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

ΤΟΠΟΣ: ΑΘήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική Ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του συνεδρίου (με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία) που θα κυκλοφορηθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD).

Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Επιστημονικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει καταβληθεί στη Γραμματεία το δικαίωμα συμμετοχής ενός τουλάχιστον συγγραφέα.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 16 Σεπτεμβρίου 2018

Αποστολή Περίληψης: ergasies@synedra.gr
Σημ.: Θεωρήστε ότι έχουμε λάβει την περίληψή σας μόνο εφόσον σας απαντήσουμε εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Η έγκριση της Εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον αποστολέα της το αργότερο έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 με e-mail.
Σημ.: Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

Οδηγίες για την συγγραφή περιλήψεων:
Γραμματοσειρά: Arial
Μέγεθος: 11pt
Διάστιχο: μονό

Δομή τίτλων

  • Τίτλος Εργασίας: Κεφαλαία, έντονα (Β) γράμματα
  • Συγγραφείς: αρχικό του ονόματος, ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Γ. Ρίτσος), υπογράμμιση του παρουσιάζοντος συγγραφέα
  • Ίδρυμα/ Νοσοκομείο
Δομή κυρίως σώματος
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα