9η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Επιστημονική Εταιρεία Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική
Παιδοπνευμονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ - ΠΓΝ «Αττικόν»

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Electra Palace (N. Νικοδήμου 18)

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κλινικό Φροντιστήριο: Αναπνευστικοί ήχοι
έως 16 Φεβρουαρίου 2018 από 17 Φεβρουαρίου 2018
125 ευρώ * 150 ευρώ *
* Το Κλινικό Φροντιστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν όλοι οι προεγγεγραμμένοι ενδιαφερόμενοι, χωρίς ωστόσο να τους χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Μονοθεματικό Σεμινάριο: Παιδοαλλεργιολογία
Δωρεάν Δωρεάν

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.