Ακουστική 2018

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνικό Ινσιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.)

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΛΗΞΗ: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορίες Συμμετεχόντων Πριν την
21η Σεπτεμβρίου 2018
Μετά την
21η Σεπτεμβρίου 2018
Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 50 € 80 €
Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € 40 €
Μη-Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α Κανονική εγγραφή 100 € 120 €
Φοιτητές/Σπουδαστές 40 € 50 €
Φοιτητές/Σπουδαστές ΕΑΠ Δωρεάν Δωρεάν
Εκθέτες Δεν συμπεριλαμβάνει εγγραφή 200 € 250 €

Στην κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγγραφέας ο οποίος να έχει κάνει εγγραφή στο Συνέδριο.

Η κάθε εγγραφή συμμετέχοντος συνδέεται αποκλειστικά με μόνο μία από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Η κανονική και φοιτητική εγγραφή περιλαμβάνουν την είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, καφέ και μπουφέ καθώς και την καταχώρηση μιας εργασίας στα πρακτικά του συνεδρίου.


Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη γραμματεία κατά την έναρξη του Συνεδρίου.