Ακουστική 2018

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνικό Ινσιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.)

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΛΗΞΗ: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018