Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 10.00 πμ

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους Μαιευτήρες-Γυναικολόγους της νοτιοδυτικής Ελλάδας και αφορά τις νέες γνώσεις που προστίθενται με αλματώδη ρυθμό και στις τέσσερις εξειδικεύσεις της ειδικότητας μας, καθιστώντας αναγκαία την συνεχή ενημέρωση όλων.

Τα θέματα του Συνεδρίου θα καλύψουν διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.