Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Διεθνής συμμετοχή Πρακτικά συνεδρίου Καταγραφή παρουσιών Δωρεάν εγγραφή Διάθεση δωματίων

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Δικαιικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 10.00 πμ

ΛΗΞΗ: Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατεβάστε το σε μορφή PDF