10η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Επιστημονική Εταιρεία Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Παιδοπνευμονολογική & Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα Γ΄Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν»

ΤΟΠΟΣ: Αθήνα, Κτήριο ΑΚΙΣΑ – ΠΓΝ Αττικόν

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 6 Απριλίου 2019