ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλεφωνικό κέντρο:
2610 432200

Fax:
2610 430884

E-Mail:
info@synedra.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τερψιθέας 2
264 42 Πάτρα