Γενικοί όροι

O ιστότοπος www.synedra.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Γκότσης Παναγιώτης & Σια ΕΕ» και διακριτικό τίτλο «Συνέδρα», με αντικείμενο την Οργάνωση Συνεδρίων, που εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Τερψιθέας 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800796847 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@synedra.gr και αριθμό τηλεφωνικού κέντρου 2610432200.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας με το εμπορικό σήμα «Συνέδρα» το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση synedra.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη καθώς επίσης και από κάθε χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται.

H «Συνέδρα» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα synedra.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Η «Συνέδρα» σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να κάνουν χρήση κάποιας υπηρεσίας.

Η «Συνέδρα» συλλέγει τα στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά τη συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, όπου ζητείται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής, την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο και στοιχεία τα στοιχεία τιμολόγησης της υπηρεσίας.

Η «Συνέδρα» κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου: 1) να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, (2) να λάβετε πλήρη ενημέρωση για την υπηρεσία που ζητήσατε. Η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημέρωση για αντίστοιχες υπηρεσίες που διατίθενται.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τη «Συνέδρα» την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που ζήτησε. Αυτό μπορεί να το πράξει αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@synedra.gr, ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας: 2610432200.

Cookies

Η synedra.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η synedra.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα synedra.gr. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, ρυθμίζοντας τον Περιηγητή σας (chrome, firefox, edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η synedra.gr.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.