ΠΡΟΦΙΛ

Η Συνέδρα ιδρύθηκε το 2001, έπειτα από πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον τομέα των γραφικών τεχνών, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και λογοτεχνικών εκδόσεων, στη δημιουργία, προώθηση, πώληση και διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παροχή υψηλού επιπέδου προσωποποιημένων υπηρεσιών, στη σχεδίαση, οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Έχουμε αναπτύξει διαδικασίες που μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε όλες σχεδόν τις εργασίες «in house», επιτυγχάνοντας έτσι άμεσα, ποιοτικά και υψηλής αισθητικής αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται ασφαλώς στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό μας, αλλά κυρίως στους συνεργάτες μας και το εξαιρετικό κλίμα ανάμεσά μας.

Η Συνέδρα σήμερα στελεχώνεται από οικονομικό σύμβουλο, γραφίστα και εικονογράφο, προγραμματιστή, πολύγλωσση φιλόλογο-επιμελήτρια κειμένων καθώς και προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στη διαφήμιση και τις τουριστικές υπηρεσίες.

Η πρόκληση των ιδιαίτερα συχνών μετακινήσεων για την υλοποίηση εκδηλώσεων σε πανελλαδική εμβέλεια δεν στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας στην επιλογή της Πάτρας ως έδρας της Συνέδρα. Η επιλογή της αχαϊκής πρωτεύουσας για εμάς προσδιορίζεται ως καίρια επένδυση στην υψηλότερη παραγωγικότητα, χάρη στους χαλαρότερους ρυθμούς της καθημερινότητας και της καλύτερης ποιότητας διαβίωσης, δίπλα στο φυσικό περιβάλλον.